Математик-2

Зохиогч: Тунгалаг Л.


Гаралтын мэдээ: УБ Линограф 2016

Шифр: 22.1я73 Т 671.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (7),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (3),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).


Шилжүүлэгдсэн (3).

Бэлэн (12).
Товч агуулга:
Энэхүү сурах бичгийг математикийн курсуудын материал, өөрийн болон бусад орны эрдэмтдийн бичсэн сурах бичиг, гарын авлага, холбогдох материалыг ашиглан МУИС-д баримталж байгаа сургалтын стандарт, хөтөлбөрийн дагуу бэлтгэжээ. Уг номыг шугаман алгебр, аналитик геометр, дифференциал тоолол, интеграл тоолол, дифференциал тэгшитгэл, олон хувьсагч бүхий функц зэрэг математикийн үндсэн хичээлүүдийн хөтөлбөртэй уялдуулан бичсэн байна. Мөн тухайн бүлэг сэдэвтэй холбоотой мэдлэгийг онолоор бататган, бие дааж бодох бодлогыг бодож тайлбарласан ба нэр томъёоны тайлбар, ном зүй, хавсралт зэргийг багтааж математик, инженерийн математик хичээлийг судалж буй оюутнуудад зориулжээ.

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Математик-2
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Байгалийн ухааны ГНОФ
5511012 Бэлэн
Байгалийн ухааны ГНОФ
5511013 Бэлэн
Байгалийн ухааны ГНОФ
5511014 Бэлэн
Байгалийн ухааны ГНОФ
5511015 Бэлэн
Байгалийн ухааны ГНОФ
5511016 Бэлэн
Байгалийн ухааны ГНОФ
5511017 Бэлэн
Байгалийн ухааны ГНОФ
5511018 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8030747 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8030748 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8030749 Бэлэн
Хэрэглээний Шинжлэх Ухаан, Инженерчлэлийн Сургууль
8030971 In transit from Байгалийн ухааны уншлагын танхим to Хэрэглээний Шинжлэх Ухаан, Инженерчлэлийн Сургууль since 2023-09-04 16:23:59
Хэрэглээний Шинжлэх Ухаан, Инженерчлэлийн Сургууль
8030972 In transit from Байгалийн ухааны уншлагын танхим to Хэрэглээний Шинжлэх Ухаан, Инженерчлэлийн Сургууль since 2023-09-04 16:24:02
Хэрэглээний Шинжлэх Ухаан, Инженерчлэлийн Сургууль
8030973 In transit from Байгалийн ухааны уншлагын танхим to Хэрэглээний Шинжлэх Ухаан, Инженерчлэлийн Сургууль since 2023-09-04 16:24:06
Эрдэм шинжилгээний фонд
1028081 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
1028082 Бэлэн