Математик-2 (Бичлэгийн дугаар. 116644)
000 -УДИРДЛАГА
Удирдлага 02859nam a22004217a 4500
003 - ХЯНАЛТЫН ТОО ТОДОРХОЙЛОГЧ
Код MN-UlNUM
005 - БИЧИЛТ ХИЙСЭН ОГНОО
Тухайн бичилтийг бичсэн засварласан сүүлийн огноо 20230411161737.0
008 - ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ
Ерөнхий мэдээлэл 180207s2016 mp ||||| |||| 00| 0 mon d
020 ## - ISBN
ISBN 978-99962-932-8-3
040 ## - БИЧЛЭГ ҮҮСГЭГЧ БАЙГУУЛЛАГА
Бичлэг үүсгэгч номын сангийн код МУИС-ийн номын сан
084 ## - ББК АНГИЛАЛ
Нэмэлт тусгалт Сурах бичиг
ББК ангилал 22.1я73
Зохиогчийн гурван тэмдэгт Т 671
Мэдлэгийн ялгаа 2 - Байгалийн шинжлэл
100 ## - ЗОХИОГЧ
Зохиогчийн нэр Тунгалаг Л
240 ## - Шифр - Номын наалт, тайланд хэрэглэх
Ангилалын дугаар /Зохиогчийн 3 тэмдэгт 22.1я73 Т 671
245 ## - ҮНДСЭН ГАРЧИГ
Номын нэр Математик-2
Оролцогчдын тухай мэдээ Ред. С.Будням
260 ## - ГАРАЛТЫН МЭДЭЭ
Хэвлэгдсэн газар УБ
Хэвлэлийн газар Линограф
Хэвлэгдсэн он 2016
300 ## - МАТЕРИАЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ
хуудасны тоо 402
500 ## - Тайлбар
Дансны дугаар ЭШФ Б 28081-28082, БУУТ 30747-30749, 30971-30973, Цахим 21, ГНОФ 11012-11018
505 ## - Агуулгын тэмдэглэгээ
Агуулгын тэмдэглэгээ Энэхүү сурах бичгийг математикийн курсуудын материал, өөрийн болон бусад орны эрдэмтдийн бичсэн сурах бичиг, гарын авлага, холбогдох материалыг ашиглан МУИС-д баримталж байгаа сургалтын стандарт, хөтөлбөрийн дагуу бэлтгэжээ. Уг номыг шугаман алгебр, аналитик геометр, дифференциал тоолол, интеграл тоолол, дифференциал тэгшитгэл, олон хувьсагч бүхий функц зэрэг математикийн үндсэн хичээлүүдийн хөтөлбөртэй уялдуулан бичсэн байна. Мөн тухайн бүлэг сэдэвтэй холбоотой мэдлэгийг онолоор бататган, бие дааж бодох бодлогыг бодож тайлбарласан ба нэр томъёоны тайлбар, ном зүй, хавсралт зэргийг багтааж математик, инженерийн математик хичээлийг судалж буй оюутнуудад зориулжээ.
546 ## - ХЭЛНИЙ ТУХАЙ МЭДЭЭ
Хэл Монгол хэл дээр,
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг математик
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг сурах бичиг
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг аналитик геометр, функц
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг интеграл
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг аналитик геометр
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг бодлого дасгал
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Шугаман алгебр
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Аналитик геометрийн элемент бүхий шугаман алгебр
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Аналитик геометр
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Матрицийн шинжилгээний элементүүд
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Шугаман ба гадаргуугийн тэгшитгэл
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Олон хувьсагч бүхий функцийн интеграл тоолол
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Вектор анализын үндэс
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Оронгийн онолын элементүүд
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Тоон ба функцэн цуваа
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Огторгуй дахь гадаргуу
942 ## - ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨРӨЛ
Зүйлийн төрөл Ном