Нүүр   > Хайлтын утга:   su:"аналитик геометр"
Хайлтын нарийвчлал
Бэлэн байгаа эсэх
Зохиогч
  Баянжаргал Д
  Доёд У
  Дэнсмаа М
  Лхамсүрэн Ц., Намжил...
  Тунгалаг Л
Номын сангийн байршил
  Байгалийн ухааны уншлагын танхим
  Байгалийн ухааны ГНОФ
  Эрдэм шинжилгээний фонд
  Бизнесийн Сургууль
  Хэрэглээний Шинжлэх Ухаан, Инженерчлэлийн Сургууль
Материалын төрөл
  Ном
Хайлтын үр дүн
Хайлтын үр дүнд 27 бичлэг олдлоо.
|
Дээд математик

Зохиогч: Х. Гэндэнжамц, У. Раднаа, А. Хашбаатар, Ү. Санжмятав, А. Мекей, С. Намжилдорж, Л. Өвгөн, Д. Цэрэндамба, Д.Чимэдцэрэн, Ц. Шар-Өвгөн.


Гаралтын мэдээ УБ АБЯХ 1986
Шифр: 22.11 Д 966.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (10),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (39),
Бизнесийн Сургууль (6),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).


Шилжүүлэгдсэн (12).

Шугаман алгебр ба аналитик геометрийн элементүүд

Зохиогч: Дэнсмаа М.


Гаралтын мэдээ УБ МУИС-ийн хэвлэх 2002
Шифр: 22.143 Д 92.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (4),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (14),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).


Шилжүүлэгдсэн (4).

Алгебр аналитик геометрийн бодлогын хураамж

Зохиогч: Ёндон Н.


Гаралтын мэдээ УБ Мөнгөн үсэг 2000
Шифр: 22.151.5я7 Ё 95.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (12),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (55),
Эрдэм шинжилгээний фонд (4).

Уншлаганд гарсан (4).

Инженерийн математик 1

Зохиогч: Ж.Баасандорж, Т.Бавуудорж, Д.Батхуяг, А.В.Лощенко, Ө.Цэрэн, Р.Энхбат, Г.Яргай.

Дахин хэвлэлт: 2 дахь хэвлss
Гаралтын мэдээ УБ ТИС 1999
Шифр: 22.1я73 И 62.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (9),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (12),
Бизнесийн Сургууль (3),
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).

Уншлаганд гарсан (2).
Шилжүүлэгдсэн (4).

Дээд математикийн язгуур үндэс Их дээд сургууль, коллежийн оюутан, залуу багш нарт зориулсан иж бүрэн сурах бичиг Б. 1

Зохиогч: Лхамсүрэн Ц; С. Намжилдорж, С. Тогмид.


Гаралтын мэдээ УБ 2000
Шифр: 22.11я73 Л 876.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (21),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (48),
Бизнесийн Сургууль (39),
Эрдэм шинжилгээний фонд (5).

Уншлаганд гарсан (2).
Шилжүүлэгдсэн (31).

Дээд математикийн дасгал бодлого

Зохиогч: Лхамсүрэн Ц., Намжилдорж С.
Эрхлэн гаргасан байгууллага: УБ-Эрдэм дээд сургууль


Гаралтын мэдээ УБ 1998
Шифр: 22.1 Л 876.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (3),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (21),
Бизнесийн Сургууль (8),
Эрдэм шинжилгээний фонд (5).


Шилжүүлэгдсэн (2).

Шугаман алгебр ба аналитик геометрийн үндэс

Зохиогч: Дэнсмаа М.

Дахин хэвлэлт: 3 дахь хэвлss
Гаралтын мэдээ УБ 2009
Шифр: 22.143я73 Д 92.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (4),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (12),
Эрдэм шинжилгээний фонд (5).

Уншлаганд гарсан (3).
Шилжүүлэгдсэн (4).

Шугаман алгебр ба аналитик геометрийн элементүүд

Зохиогч: Дэнсмаа М.

Дахин хэвлэлт: 2 дахь хэвл.ss
Гаралтын мэдээ УБ МУИС-ийн хэвлэх 2005
Шифр: 22.143 Д 92.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (6),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (14),
Эрдэм шинжилгээний фонд (4).


Шилжүүлэгдсэн (9).

Эдийн засгийн математик

Зохиогч: Баянжаргал Д.

Дахин хэвлэлт: 2 дахь хэвлss
Гаралтын мэдээ УБ МУИС 2006
Шифр: 65.9(1)21 Б 38.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (1),
Бизнесийн Сургууль (25).Аналитик геометрийн хичээлийн семинарын зөвлөмж


Гаралтын мэдээ УБ УЦУАУЕГ-ын фото офсет хэвлэл 1983
Шифр: 22.151.5я73 А 59.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (20),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).


Шилжүүлэгдсэн (28).

Аналитик геометр

Зохиогч: Доёд У.


Гаралтын мэдээ УБ Улаанбаатар таймс 1990
Шифр: 22.151.5 Д 45.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (5),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (19),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Эрдэм шинжилгээний бичиг МКС-ийн 55 жилд

Зохиогч:
Эрхлэн гаргасан байгууллага: МУИС. МКС


Гаралтын мэдээ УБ МУҮИС-ийн хэвлэх 1997
Шифр: 72 Э 73.
Номын сан:
Лавлагааны фонд (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (4).Аналитик геометр

Зохиогч: Привалов И.И.


Гаралтын мэдээ УБ УХГ 1972
Шифр: 22.151.5 П 75.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (42),
Эрдэм шинжилгээний фонд (5).Аналитик геометр

Зохиогч: Доёд У.


Гаралтын мэдээ УБ Гэгээрлийн яамны хэвлэл 1963
Шифр: 22.151.5я7 Д 454.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (5),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (8),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Дээд математикийн бодлого бодох зөвлөмж 1-р хэсэг

Зохиогч: Дариймаа Г.

Дахин хэвлэлт: 3ss
Гаралтын мэдээ УБ ХААИС 2011
Шифр: 22.1 Д 36.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (12),
Эрдэм шинжилгээний фонд (5).


Шилжүүлэгдсэн (3).

Эдийн засгийн математик

Зохиогч: Баянжаргал Д.

Дахин хэвлэлт: 2ss
Гаралтын мэдээ УБ Бишрэлт тэнгэр 2011
Шифр: 65.9(1)21 Б 38.
Номын сан:
Бизнесийн Сургууль (30).Дээд математикийн дасгал бодлого

Зохиогч: Лхамсүрэн Ц., Намжилдорж С.
Эрхлэн гаргасан байгууллага: МУИС.Математик компьютерийн сургууль

Дахин хэвлэлт: 2 дахь хэвлss
Гаралтын мэдээ УБ Урлах эрдэм 2001
Шифр: 22.16я7 Л 876.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (2),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (13),
Бизнесийн Сургууль (13),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).


Шилжүүлэгдсэн (13).

Математик Ерөнхий суурь боловсрол эзэмшихэд зориулсан их сургуулийн сурах бичиг

Зохиогч: А.Амарзаяа, А.Булган, Ц.Навчаа, Д.Түмэнбаяр.


Гаралтын мэдээ УБ МУИС пресс 2015
Шифр: 22.143я73 М 29.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (22),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (12),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).

Уншлаганд гарсан (2).
Шилжүүлэгдсэн (1).

Математик-2

Зохиогч: Тунгалаг Л.


Гаралтын мэдээ УБ Линограф 2016
Шифр: 22.1я73 Т 671.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (3),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (3),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).

Уншлаганд гарсан (4).
Шилжүүлэгдсэн (3).

Математик Ерөнхий суурь боловсрол эзэмшихэд зориулсан их сургуулийн сурах бичиг

Зохиогч: Тунгалаг Л.


Гаралтын мэдээ УБ Линограф 2018
Шифр: 22.1я73 Т 671.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (5),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).


Шилжүүлэгдсэн (2).