Текст томруулах:    
Нүүр   > Хайлтын утга:   su:"аналитик геометр"
Хайлтын нарийвчлал
Бэлэн байгаа эсэх
Зохиогч
  Ёндон Н
  Доёд У
  Дэнсмаа М
  Лхамсүрэн Ц., Намжил...
  Тунгалаг Л
Номын сангийн байршил
  Байгалийн ухааны уншлагын танхим
  Байгалийн ухааны ГНОФ
  Эрдэм шинжилгээний фонд
  Бизнесийн Сургууль
  Лавлагааны фонд
Материалын төрөл
  Ном
Хайлтын үр дүн
Хайлтын үр дүнд 23 бичлэг олдлоо.
|
Дээд математик

Зохиогч: Х.Гэндэнжамц, У.Раднаа, А.Хашбаатар, Ү.Санжмятав, А.Мекей, С.Намжилдорж, Л.Өвгөн, Д.Цэрэндамба, Д.Чимэдцэрэн, Ц.Шар-Өвгөн.


Хэвлэлийн газар: УБ АБЯХ 1986
Шифр: 22.11 Д 966.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (10),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (42),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).


Шилжүүлэгдсэн (9).

Шугаман алгебр ба аналитик геометрийн элементүүд

Зохиогч: Дэнсмаа М.


Хэвлэлийн газар: УБ МУИС-ийн хэвлэх 2002
Шифр: 22.143 Д 92.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (4),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (17),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).


Шилжүүлэгдсэн (1).

Алгебр аналитик геометрийн бодлогын хураамж

Зохиогч: Ёндон Н.


Хэвлэлийн газар: УБ Мөнгөн үсэг 2000
Шифр: 22.151.5я73 Ё 95.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (5),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (56),
Эрдэм шинжилгээний фонд (4).

Уншлаганд гарсан (10).

Инженерийн математик 1

Зохиогч: Ж.Баасандорж, Т.Бавуудорж, Д.Батхуяг, А.В.Лощенко, Ө.Цэрэн, Р.Энхбат, Г.Яргай.

Дахин хэвлэлт: 2 дахь хэвл.ss
Хэвлэлийн газар: УБ ТИС 1999
Шифр: 22.1я73 И 62.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (6),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (17),
Бизнесийн Сургууль (3),
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).

Уншлаганд гарсан (4).

Дээд математикийн язгуур үндэс I

Зохиогч: Лхамсүрэн Ц; С.Тогмид, С.Намжилдорж.


Хэвлэлийн газар: УБ 2000
Шифр: 22.11 Л 87.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (19),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (51),
Бизнесийн Сургууль (15),
Эрдэм шинжилгээний фонд (5).

Уншлаганд гарсан (2).
Шилжүүлэгдсэн (30).

Дээд математикийн дасгал бодлого

Зохиогч: Лхамсүрэн Ц., Намжилдорж С.


Хэвлэлийн газар: УБ Хөх хот 1998
Шифр: 22.1 Л 87.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (3),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (21),
Эрдэм шинжилгээний фонд (5).


Шилжүүлэгдсэн (2).

Шугаман алгебр ба аналитик геометрийн үндэс

Зохиогч: Дэнсмаа М.

Дахин хэвлэлт: 3 дахь хэвлss
Хэвлэлийн газар: УБ 2009
Шифр: 22.143 Д 92.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (6),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (17),
Эрдэм шинжилгээний фонд (5).Шугаман алгебр ба аналитик геометрийн элементүүд

Зохиогч: Дэнсмаа М.

Дахин хэвлэлт: 2 дахь хэвл.ss
Хэвлэлийн газар: УБ МУИС-ийн хэвлэх 2005
Шифр: 22.143 Д 92.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (4),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (14),
Эрдэм шинжилгээний фонд (4).


Шилжүүлэгдсэн (11).

Эдийн засгийн математик

Зохиогч: Баянжаргал Д.

Дахин хэвлэлт: 2ss
Хэвлэлийн газар: УБ МУИС 2006
Шифр: 65.9(1)21 Б 38.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (1),
Бизнесийн Сургууль (25).Аналитик геометрийн хичээлийн семинарын зөвлөмж


Хэвлэлийн газар: УБ УЦУАУЕГ-ын фото офсет хэвлэл 1983
Шифр: 22.151.5я73 А 59.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (23),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).


Шилжүүлэгдсэн (25).

Аналитик геометр

Зохиогч: Доёд У.


Хэвлэлийн газар: УБ Улаанбаатар таймс 1990
Шифр: 22.151.5 Д 45.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (5),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (19),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Эрдэм шинжилгээний бичиг МКС-ийн 55 жилд

Зохиогч: -- МУИС. МКС


Хэвлэлийн газар: УБ МУҮИС-ийн хэвлэх 1997
Шифр: 72 Э 73.
Номын сан:
Лавлагааны фонд (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (4).Аналитик геометр

Зохиогч: Привалов И.И.


Хэвлэлийн газар: УБ УХГ 1972
Шифр: 22.151.5 П 75.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (42),
Эрдэм шинжилгээний фонд (5).Аналитик геометр

Зохиогч: Доёд У.


Хэвлэлийн газар: УБ Гэгээрлийн яамны хэвлэл 1963
Шифр: 22.151.5 Д 45.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (5),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (8),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Дээд математикийн бодлого бодох зөвлөмж 1-р хэсэг

Зохиогч: Дариймаа Г.

Дахин хэвлэлт: 3ss
Хэвлэлийн газар: УБ ХААИС 2011
Шифр: 22.1 Д 36.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (15),
Эрдэм шинжилгээний фонд (5).Эдийн засгийн математик

Зохиогч: Баянжаргал Д.

Дахин хэвлэлт: 2ss
Хэвлэлийн газар: Улаанбаатар Бишрэлт тэнгэр 2011
Шифр: ББК 65.9(1)21/Б-38.
Номын сан:
Бизнесийн Сургууль (30).Дээд математикийн дасгал бодлого

Зохиогч: Лхамсүрэн Ц., Намжилдорж С. -- МУИС.Математик компьютерийн сургууль


Хэвлэлийн газар: УБ Урлах эрдэм 2001
Шифр: 22.16я73 Л 87.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (2),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (16),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).


Шилжүүлэгдсэн (10).

Математик Ерөнхий суурь боловсрол эзэмшихэд зориулсан их сургуулийн сурах бичиг

Зохиогч: А.Амарзаяа, А.Булган, Ц.Навчаа, Д.Түмэнбаяр.


Хэвлэлийн газар: УБ МУИС пресс хэвлэл 2015
Шифр: 22.143я73 М 29.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (23),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (12),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).

Уншлаганд гарсан (1).
Шилжүүлэгдсэн (1).

Математик-2

Зохиогч: Тунгалаг Л.


Хэвлэлийн газар: УБ Линограф 2016
Шифр: 22.1я73 Т 671.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (3),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (6),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).

Уншлаганд гарсан (4).

Математик Ерөнхий суурь боловсрол эзэмшихэд зориулсан их сургуулийн сурах бичиг

Зохиогч: Тунгалаг Л.


Хэвлэлийн газар: УБ Линограф 2018
Шифр: 22.1я73.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (7),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).