Текст томруулах:    
Хайлтын нарийвчлал
Бэлэн байгаа эсэх
Зохиогч
  Бадамсамбуу З., Мягм...
  БСШУЯам, Боловсролын...
  Гаадамба Ш.,Гомбожав...
  Макаренко А.С
  Сухомлинский В.А
Номын сангийн байршил
  Эрдэм шинжилгээний фонд
  Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
  Лавлагааны фонд
  Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
  Нийгмийн ухааны ГНОФ
Материалын төрөл
  Ном
Хайлтын үр дүн
Хайлтын үр дүнд 184 бичлэг олдлоо.
|
Заах арга зүйн захидлын эмхтгэл 5-р дэвт


Хэвлэлийн газар: УБ АЦХСХ 1968
Шифр: 74.26 З-11.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Хувьсгалын ардчилсан шатны ерөнхий боловсролын сургууль 1921-1940

Зохиогч: -- БНМАУ-ын НАХЯ-ны дэргэдэх улсын архивын хэрэг эрхлэх газар


Хэвлэлийн газар: УБ УХГ 1967
Шифр: 74.03(1) Х 65.
Номын сан:
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Оюутан та ирээдүйн сэхээтэн Өврийн дэвтэр

Зохиогч: Өлзийсайхан Д.


Хэвлэлийн газар: УБ Бит пресс 2010
Шифр: 74.58Р Ө 74.
Номын сан:
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (3),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Сахилга батыг магтах нь

Зохиогч: Буеб Б.


Хэвлэлийн газар: УБ Монсудар 2010
Шифр: 74.200+74.560 Б 70.
Номын сан:
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (2),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).


Шилжүүлэгдсэн (1).

Сургалтын процессийг оновчтой болгох нь

Зохиогч: Бабанский Ю.К.


Хэвлэлийн газар: УБ Армийн хэвлэх 1983
Шифр: 74.2 Б 11.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Сургалтын онолын үндэс


Хэвлэлийн газар: УБ УХГ 1975
Шифр: 74.00 С 75.
Номын сан:
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (2),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).


Шилжүүлэгдсэн (8).

Сурган хүмүүжүүлэх ухаан

Зохиогч: Есипов Б.П., Гончаров Н.К.


Хэвлэлийн газар: УБ УХГ 1958
Шифр: 74 Е 73.
Номын сан:
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (2),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Сургалтын орчин үеийн зарим асуудал


Хэвлэлийн газар: УБ УХГ 1971
Шифр: 74.21 С 75.
Номын сан:
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Сургалтын аргыг боловсронгуй болгох асуудалд


Хэвлэлийн газар: УБ УХГ 1980
Шифр: 74.21 С 75.
Номын сан:
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Хүүхдийн нас зүй сурган хүмүүжүүлэх сэтгэл судлал

Зохиогч: Санжжав Д.


Хэвлэлийн газар: УБ УХГ 1977
Шифр: 88.8 С 31.
Номын сан:
Нийгмийн ухааны ГНОФ (22),
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (5),
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).


Шилжүүлэгдсэн (7).

Дээд сургуулийн сурган хүмүүжүүлэх зүйн зарим асуудал


Хэвлэлийн газар: УБ УХГ 1975
Шифр: 74.58 Д 96.
Номын сан:
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (4).


Шилжүүлэгдсэн (4).

Дээд сургуулийн сурган хүмүүжүүлэх зүйн зарим асуудал


Хэвлэлийн газар: УБ УХГ 1978
Шифр: 74.58 Д 96.
Номын сан:
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (3),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).


Шилжүүлэгдсэн (3).

Хүн хүмүүжил ёс суртахуун

Зохиогч: Дашжамц Д.


Хэвлэлийн газар: УБ УХГ 1978
Шифр: 74.213 Д 39.
Номын сан:
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Сурган хүмүүжүүлэх ухааны түүх

Зохиогч: Константинов Н.А; Е.Н.Медынский, М.Ф.Шабаев.


Хэвлэлийн газар: УБ 1984
Шифр: 74.03 К 65.
Номын сан:
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (2),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).


Шилжүүлэгдсэн (17).

Ерөнхий боловсролын сургуульд сурган хүмүүжүүлэх хөдөлмөрийг оновчтой зохион байгуулах асуудалд


Хэвлэлийн газар: УБ Армийн хэвлэх 1983
Шифр: 74.2 Е 60.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Багш нартай ярилцахад

Зохиогч: Занков Л.В.


Хэвлэлийн газар: УБ ШУАХ 1982
Шифр: 74.2 З-26.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Эрдэм шинжилгээний бичиг №1,2(77,78)

Зохиогч: -- МУИС


Хэвлэлийн газар: УБ Ардын боловсролын яамны хэвлэл 1982
Шифр: 72 Э 73.
Номын сан:
Лавлагааны фонд (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).


Шилжүүлэгдсэн (3).

Эрдэм шинжилгээний бичиг: СХУХ №6


Хэвлэлийн газар: УБ АБЯХ 1974
Шифр: 72 Э 73.
Номын сан:
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Эрдэм шинжилгээний бичиг: СХУХ №9


Хэвлэлийн газар: УБ АБЯХ 1980
Шифр: 72 Э 73.
Номын сан:
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Заах арга эрдэм шинжилгээний бичиг УБДС


Хэвлэлийн газар: УБ ГЯХ 1966
Шифр: 72 Э 73.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).