Хайлтын нарийвчлал
Бэлэн байгаа эсэх
Зохиогч
  Бадамсамбуу З., Мягм...
  БСШУЯам, Боловсролын...
  Гаадамба Ш.,Гомбожав...
  Макаренко А.С
  Сухомлинский В.А
Номын сангийн байршил
  Эрдэм шинжилгээний фонд
  Бизнесийн Сургууль
  Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
  Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
  Нийгмийн ухааны ГНОФ
Материалын төрөл
  Ном
Хайлтын үр дүн
Хайлтын үр дүнд 190 бичлэг олдлоо.
|
Заах арга зүйн захидлын эмхтгэл 5-р дэвт


Гаралтын мэдээ УБ АЦХСХ 1968
Шифр: 74.26 З-11.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Хувьсгалын ардчилсан шатны ерөнхий боловсролын сургууль 1921-1940

Зохиогч:
Эрхлэн гаргасан байгууллага: БНМАУ-ын НАХЯ-ны дэргэдэх улсын архивын хэрэг эрхлэх газар


Гаралтын мэдээ УБ УХГ 1967
Шифр: 74.03(1) Х 65.
Номын сан:
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Оюутан та ирээдүйн сэхээтэн Өврийн дэвтэр

Зохиогч: Өлзийсайхан Д.


Гаралтын мэдээ УБ Бит пресс 2010
Шифр: 74.58Р Ө 74.
Номын сан:
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (3),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Сахилга батыг магтах нь

Зохиогч: Буеб Б.


Гаралтын мэдээ УБ Монсудар 2010
Шифр: 74.200+74.560 Б 70.
Номын сан:
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (2),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).


Шилжүүлэгдсэн (1).

Сургалтын процессийг оновчтой болгох нь

Зохиогч: Бабанский Ю.К.


Гаралтын мэдээ УБ Армийн хэвлэх 1983
Шифр: 74.2 Б 11.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Сургалтын онолын үндэс


Гаралтын мэдээ УБ УХГ 1975
Шифр: 74.0 С 753.
Номын сан:
Бизнесийн Сургууль (3),
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (3),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).


Шилжүүлэгдсэн (7).

Сурган хүмүүжүүлэх ухаан

Зохиогч: Есипов Б.П., Гончаров Н.К.


Гаралтын мэдээ УБ УХГ 1958
Шифр: 74 Е 73.
Номын сан:
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (2),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Сургалтын орчин үеийн зарим асуудал


Гаралтын мэдээ УБ УХГ 1971
Шифр: 74.21 С 75.
Номын сан:
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Сургалтын аргыг боловсронгуй болгох асуудалд


Гаралтын мэдээ УБ УХГ 1980
Шифр: 74.21 С 75.
Номын сан:
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Хүүхдийн нас зүй сурган хүмүүжүүлэх сэтгэл судлал

Зохиогч: Санжжав Д.


Гаралтын мэдээ УБ УХГ 1977
Шифр: 88.8 С 31.
Номын сан:
Нийгмийн ухааны ГНОФ (24),
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (5),
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).


Шилжүүлэгдсэн (5).

Дээд сургуулийн сурган хүмүүжүүлэх зүйн зарим асуудал


Гаралтын мэдээ УБ УХГ 1975
Шифр: 74.58 Д 96.
Номын сан:
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (4).


Шилжүүлэгдсэн (4).

Дээд сургуулийн сурган хүмүүжүүлэх зүйн зарим асуудал


Гаралтын мэдээ УБ УХГ 1978
Шифр: 74.58 Д 96.
Номын сан:
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (4),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).


Шилжүүлэгдсэн (2).

Хүн хүмүүжил ёс суртахуун

Зохиогч: Дашжамц Д.


Гаралтын мэдээ УБ УХГ 1978
Шифр: 74.213 Д 39.
Номын сан:
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Сурган хүмүүжүүлэх ухааны түүх

Зохиогч: Константинов Н.А; Е.Н.Медынский, М.Ф.Шабаев.


Гаралтын мэдээ УБ УХГ 1984
Шифр: 74.03 К 650.
Номын сан:
Бизнесийн Сургууль (1),
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (2),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).


Шилжүүлэгдсэн (17).

Ерөнхий боловсролын сургуульд сурган хүмүүжүүлэх хөдөлмөрийг оновчтой зохион байгуулах асуудалд


Гаралтын мэдээ УБ Армийн хэвлэх 1983
Шифр: 74.2 Е 60.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Багш нартай ярилцахад

Зохиогч: Занков Л.В.


Гаралтын мэдээ УБ ШУАХ 1982
Шифр: 74.2 З-26.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Эрдэм шинжилгээний бичиг №1,2(77,78)

Зохиогч:
Эрхлэн гаргасан байгууллага: МУИС


Гаралтын мэдээ УБ Ардын боловсролын яамны хэвлэл 1982
Шифр: 72 Э 73.
Номын сан:
Лавлагааны фонд (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).


Шилжүүлэгдсэн (3).

Эрдэм шинжилгээний бичиг: СХУХ №6


Гаралтын мэдээ УБ АБЯХ 1974
Шифр: 72 Э 73.
Номын сан:
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Эрдэм шинжилгээний бичиг: СХУХ №9


Гаралтын мэдээ УБ АБЯХ 1980
Шифр: 72 Э 73.
Номын сан:
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Заах арга эрдэм шинжилгээний бичиг УБДС


Гаралтын мэдээ УБ ГЯХ 1966
Шифр: 72 Э 73.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).