Сурган хүмүүжүүлэх ухааны түүх

Зохиогч: Константинов Н.А; Е.Н.Медынский, М.Ф.Шабаев.


Гаралтын мэдээ: УБ УХГ 1984

Шифр: 74.03 К 650.
Номын сан:
Бизнесийн Сургууль (1),
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (2),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).


Шилжүүлэгдсэн (17).

Бэлэн (6).

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Сурган хүмүүжүүлэх ухааны түүх
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Санамжууд Буцаах огноо
Бизнесийн Сургууль
8820891 Бэлэн Ганц хувь тул гэрээр олгох боломжгүй
Нийгмийн ухааны ГНОФ
505906 In transit from Гэрээр ном олгох фонд to Нийгмийн ухааны ГНОФ since 2019-01-15 10:31:48
Нийгмийн ухааны ГНОФ
505914 In transit from НУУТ to Гэрээр ном олгох фонд since 2015-09-17 15:43:09
Нийгмийн ухааны ГНОФ
505915 In transit from НУУТ to Гэрээр ном олгох фонд since 2015-09-17 15:42:45
Нийгмийн ухааны ГНОФ
505917 In transit from НУУТ to Гэрээр ном олгох фонд since 2015-09-17 15:43:03
Нийгмийн ухааны ГНОФ
505918 In transit from НУУТ to Гэрээр ном олгох фонд since 2015-09-17 15:43:19
Нийгмийн ухааны ГНОФ
505925 In transit from Гэрээр ном олгох фонд to Нийгмийн ухааны ГНОФ since 2019-01-15 10:31:46
Нийгмийн ухааны ГНОФ
505928 In transit from Гэрээр ном олгох фонд to Нийгмийн ухааны ГНОФ since 2019-01-15 10:31:56
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
505893 In transit from НУУТ to Нийгмийн ухааны уншлагын танхим since 2019-01-18 10:31:03
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
505896 In transit from НУУТ to Нийгмийн ухааны уншлагын танхим since 2019-01-18 10:30:59
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
505898 Бэлэн
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
505900 Бэлэн
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
505902 In transit from НУУТ to Нийгмийн ухааны уншлагын танхим since 2019-01-18 10:30:26
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
505903 In transit from НУУТ to Нийгмийн ухааны уншлагын танхим since 2019-01-18 10:30:30
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
505904 In transit from НУУТ to Нийгмийн ухааны уншлагын танхим since 2019-01-18 10:30:22
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
505905 In transit from НУУТ to Нийгмийн ухааны уншлагын танхим since 2019-01-18 10:30:34
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
505907 In transit from НУУТ to Нийгмийн ухааны уншлагын танхим since 2019-01-24 10:36:47
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
505913 In transit from НУУТ to Нийгмийн ухааны уншлагын танхим since 2019-01-18 10:30:52
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
505923 In transit from НУУТ to Нийгмийн ухааны уншлагын танхим since 2019-01-18 10:30:37
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
505924 In transit from НУУТ to Нийгмийн ухааны уншлагын танхим since 2019-01-18 10:30:41
Эрдэм шинжилгээний фонд
204528 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
204529 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
204530 Бэлэн