Ерөнхий боловсролын сургуульд сурган хүмүүжүүлэх хөдөлмөрийг оновчтой зохион байгуулах асуудалд


Гаралтын мэдээ: УБ Армийн хэвлэх 1983

Шифр: 74.2 Е 60.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Бэлэн (2).

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Ерөнхий боловсролын сургуульд сурган хүмүүжүүлэх хөдөлмөрийг оновчтой зохион байгуулах асуудалд
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Эрдэм шинжилгээний фонд
204552 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
204553 Бэлэн