Сургалтын онолын үндэс


Гаралтын мэдээ: УБ УХГ 1975

Шифр: 74.0 С 753.
Номын сан:
Бизнесийн Сургууль (3),
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (3),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).


Шилжүүлэгдсэн (7).

Бэлэн (8).

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Сургалтын онолын үндэс
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Бизнесийн Сургууль
8820924 Бэлэн
Бизнесийн Сургууль
8820925 Бэлэн
Бизнесийн Сургууль
8820926 Бэлэн
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
505819 In transit from НУУТ to Нийгмийн ухааны уншлагын танхим since 2019-01-18 10:26:05
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
505820 In transit from НУУТ to Нийгмийн ухааны уншлагын танхим since 2019-01-18 10:26:09
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
505823 In transit from НУУТ to Нийгмийн ухааны уншлагын танхим since 2019-01-18 10:26:13
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
505824 In transit from НУУТ to Нийгмийн ухааны уншлагын танхим since 2019-01-18 10:26:19
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
505825 In transit from НУУТ to Нийгмийн ухааны уншлагын танхим since 2019-01-18 10:26:22
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
505826 Бэлэн
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
505828 In transit from НУУТ to Нийгмийн ухааны уншлагын танхим since 2019-01-18 10:26:32
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
505830 Бэлэн
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
505834 In transit from НУУТ to Нийгмийн ухааны уншлагын танхим since 2019-01-18 10:26:39
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
505839 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
204511 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
204512 Бэлэн