Эрдэм шинжилгээний бичиг №1,2(77,78)

Зохиогч:
Эрхлэн гаргасан байгууллага: МУИС


Гаралтын мэдээ: УБ Ардын боловсролын яамны хэвлэл 1982

Шифр: 72 Э 73.
Номын сан:
Лавлагааны фонд (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).


Шилжүүлэгдсэн (3).

Бэлэн (3).

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Эрдэм шинжилгээний бичиг
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Лавлагааны фонд
70257 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
5068958 In transit from НУУТ to Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим since 2019-01-25 15:34:08
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
5068959 In transit from НУУТ to Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим since 2019-01-25 15:34:05
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
5068960 In transit from НУУТ to Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим since 2019-01-25 15:34:01
Эрдэм шинжилгээний фонд
207421 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
207422 Бэлэн