Заах арга зүйн захидлын эмхтгэл: 5-р дэвт


Гаралтын мэдээ: УБ АЦХСХ 1968

Шифр: 74.26 З-11.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Бэлэн (3).

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Заах арга зүйн захидлын эмхтгэл
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Эрдэм шинжилгээний фонд
204575 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
204576 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
204577 Бэлэн