Дээд сургуулийн сурган хүмүүжүүлэх зүйн зарим асуудал


Гаралтын мэдээ: УБ УХГ 1975

Шифр: 74.58 Д 96.
Номын сан:
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (4).


Шилжүүлэгдсэн (4).

Бэлэн (5).

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Дээд сургуулийн сурган хүмүүжүүлэх зүйн зарим асуудал
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
506351 In transit from НУУТ to Нийгмийн ухааны уншлагын танхим since 2019-01-18 12:21:39
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
506353 In transit from НУУТ to Нийгмийн ухааны уншлагын танхим since 2019-01-24 11:56:12
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
506354 Бэлэн
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
506356 In transit from НУУТ to Нийгмийн ухааны уншлагын танхим since 2019-01-24 11:56:14
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
506359 In transit from НУУТ to Нийгмийн ухааны уншлагын танхим since 2019-01-18 12:21:35
Эрдэм шинжилгээний фонд
204589 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
204590 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
204591 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
204592 Бэлэн