Дээд сургуулийн сурган хүмүүжүүлэх зүйн зарим асуудал


Гаралтын мэдээ: УБ УХГ 1978

Шифр: 74.58 Д 96.
Номын сан:
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (4),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).


Шилжүүлэгдсэн (2).

Бэлэн (7).

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Дээд сургуулийн сурган хүмүүжүүлэх зүйн зарим асуудал
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
506364 Бэлэн
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
506365 Бэлэн
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
506366 In transit from НУУТ to Нийгмийн ухааны уншлагын танхим since 2019-01-18 12:21:44
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
506370 Бэлэн
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
506372 In transit from НУУТ to Нийгмийн ухааны уншлагын танхим since 2019-01-18 12:20:36
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5065832 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
204593 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
204594 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
204595 Бэлэн