Хайлтын нарийвчлал
Бэлэн байгаа эсэх
Зохиогч
  Бадамсамбуу З., Мягм...
  БСШУЯам, Боловсролын...
  Гаадамба Ш.,Гомбожав...
  Макаренко А.С
  Сухомлинский В.А
Номын сангийн байршил
  Эрдэм шинжилгээний фонд
  Бизнесийн Сургууль
  Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
  Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
  Нийгмийн ухааны ГНОФ
Материалын төрөл
  Ном
Хайлтын үр дүн
Хайлтын үр дүнд 190 бичлэг олдлоо.
|
Гурван насны нэг үеийнхний бодол

Зохиогч: Бадамгарав Ц.


Гаралтын мэдээ УБ УХГ 1977
Шифр: 74.212.0 Б 15.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Эрдэм шинжилгээний бичиг №48

Зохиогч:
Эрхлэн гаргасан байгууллага: МУИС


Гаралтын мэдээ УБ Улсын Их Сургуулийн хэвлэл 1974Other title: Учёные записки №48.
Шифр: 72 Э 73.
Номын сан:
Лавлагааны фонд (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Эрдэм шинжилгээний бичиг: СХУХ 1-р дэвт


Гаралтын мэдээ УБ АБЯХ 1969
Шифр: 72 Э 73.
Номын сан:
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Эрдэм шинжилгээний бичиг: СХУХ 3-р дэвт


Гаралтын мэдээ УБ АБЯХ 1971
Шифр: 72 Э 73.
Номын сан:
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Өөрийгөө хэрхэн хүмүүжүүлэх вэ?

Зохиогч: Кочетов А.И.


Гаралтын мэдээ УБ 1991
Шифр: 74.200 К 756.
Номын сан:
Бизнесийн Сургууль (4),
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (3),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Хүүхэд, гэр бүл-улсын хөгжил Бодол, эргэцүүлэл, ярилцлага

Зохиогч: Түвшинтөгс Ц.


Гаралтын мэдээ УБ Соёмбо принтинг 2010
Шифр: 74.27 Т 73.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Шийдвэрлэх нас 0-6 хүртэлх насны хүүхэдтэй эцэг эхчүүдэд зориулсан гарын авлага

Зохиогч: Норжхорлоо Н; Л.Отгонсүрэн, Н.Оюунцэцэг.

Дахин хэвлэлт: Анхны хэвлss
Гаралтын мэдээ УБ Монсудар 2011
Шифр: 74.9 Н 745.
Номын сан:
Бизнесийн Сургууль (2),
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (3),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх асуудалд Эрх зүйн баримт бичгийн эмхэтгэл

Зохиогч: Дэлгэржав М.

Дахин хэвлэлт: 2 дахь хэвлss
Гаралтын мэдээ УБ МУИС-ийн хэвлэх 2012
Шифр: 74.56(1) Д 881.
Номын сан:
Бизнесийн Сургууль (35),
Нийгмийн ухааны ГНОФ (2),
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (7),
Эрдэм шинжилгээний фонд (5).


Шилжүүлэгдсэн (68).

Сургуулийн өмнөх байгууллага дахь маргаан, зөрөлдөөнийг шийдвэрлэх арга зам Магистрын зэрэг горилсон бүтээл

Зохиогч: Дэлгэрмаа Б.
Эрхлэн гаргасан байгууллага: МУИС. ШУС. НУС Боловсрол, сэтгэл судлалын тэнхим


Гаралтын мэдээ УБ 2012
Шифр: 88.5 Д 881.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).ЕБС-ийн сургалтын менежерийн үйл ажиллагаанд хийсэн шинжилгээ, үр дүн.- Магистрын ажил

Зохиогч: Алтантуул Б.


Гаралтын мэдээ УБ.: 2012.-
Шифр: 74.204 А-48.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Тогтолцооны шинжилгээний аргаар сурагчдын бүтээлч сэтгэлгээг хөгжүүлэх нь Магистрын дипломын ажил

Зохиогч: Ганзул М.
Эрхлэн гаргасан байгууллага: МУИС. ШУС. БУС Математикийн тэнхим


Гаралтын мэдээ УБ 2012
Шифр: 74.262.22 Т 214.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).ЕБС-ийн багшийн сурган хүмүүжүүлэх ажлаа төлөвлөх чадвар Магистрын зэрэг горилсон бүтээл

Зохиогч: Сандагсүрэн С.
Эрхлэн гаргасан байгууллага: МУИС. ШУС. НУС Боловсрол, сэтгэл судлалын тэнхим


Гаралтын мэдээ УБ 2012
Шифр: 74.2+74.204 С 299.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Сургууль судлалын гарын авлага

Зохиогч: Шагдарсүрэн Л., Шеколдин Г.


Гаралтын мэдээ УБ ШУА-н хэвлэх үйлдвэр 1967
Шифр: 74.24 Ш 15.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Сургалтын онол, хэрэглээ Ерөнхий дидактикийн үндэс

Зохиогч: Ичинхорлоо Ш.


Гаралтын мэдээ УБ 2012
Шифр: 74.0+74.202я2 И 96.
Номын сан:
Нийгмийн ухааны ГНОФ (11),
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (2),
Эрдэм шинжилгээний фонд (7).


Шилжүүлэгдсэн (6).

Хүнсний технологийн коллежийн физик сургалтын өнөөгийн байдалд хийсэн анализ Магистрын зэрэг горилсон бүтээл Е149400

Зохиогч: Эрдэнэчимэг С.


Гаралтын мэдээ УБ 2007
Шифр: 74.202 Э 73.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).ЕБС-ийн монгол бичгийн хичээлийн тулгамдсан зарим асуудал: Хөдөөгийн сургуулийн жишээгээр Магистрын зэрэг хамгаалах дипломын ажил

Зохиогч: Болормаа Очирбатын.
Эрхлэн гаргасан байгууллага: МУИС. ШУС. ХУС Монгол хэл, хэл шинжлэлийн тэнхим


Гаралтын мэдээ УБ 2006
Шифр: 74.261.7Монг Б 559.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Үнэлгээний даалгавар болон сурагчдын гүйцэтгэлд хийсэн судалгааны дүн ЕБС-ийн бүрэн дунд боловсролын Электролит диссоциаци бүлэг сэдвийн жишээн дээр: Магистрын зэрэг горилсон бүтээл Е149900

Зохиогч: Алтанцэцэг Ө.
Эрхлэн гаргасан байгууллага: МУИС. ШУС. БУС Химийн тэнхим


Гаралтын мэдээ УБ 2006
Шифр: 74.202 А 48.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Цэцэрлэгийн бэлтгэл бүлгийн хүүхдүүд ба 1-р ангийн сурагчдын танин мэдэхүйн процессийн онцлогийг харьцуулан судалсан нь Магистрын зэрэг горилсон дипломын ажил

Зохиогч: Алтанхундага Хажидын.
Эрхлэн гаргасан байгууллага: МУИС. ШУС. НУС Боловсрол, сэтгэл судлалын тэнхим


Гаралтын мэдээ УБ 2003
Шифр: 74.118.8 А 486.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Хүүхдийн нас зүй, сурган хүмүүжүүлэх сэтгэл судлал

Зохиогч: Санжжав Д.

Дахин хэвлэлт: 2ss
Гаралтын мэдээ УБ 2013
Шифр: 88.8 С 31.
Номын сан:
Нийгмийн ухааны ГНОФ (5),
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (3),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Хэв чанарын сурган хүмүүжлийн судлал/ Уйгаржин монгол бичгээр

Зохиогч:
Эрхлэн гаргасан байгууллага: Өвөр монголын соёлын хэвлэлийн хороо


Гаралтын мэдээ Хөх хот Өвөр монголын соёлын хэвлэлийн хороо 2000
Шифр: 74 Х 87.
Номын сан:
Шилжүүлэгдсэн (1).