ЕБС-ийн багшийн сурган хүмүүжүүлэх ажлаа төлөвлөх чадвар: Магистрын зэрэг горилсон бүтээл

Зохиогч: Сандагсүрэн С.
Эрхлэн гаргасан байгууллага: МУИС. ШУС. НУС Боловсрол, сэтгэл судлалын тэнхим


Гаралтын мэдээ: УБ 2012

Шифр: 74.2+74.204 С 299.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).



Бэлэн (1).

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: ЕБС-ийн багшийн сурган хүмүүжүүлэх ажлаа төлөвлөх чадвар
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Санамжууд Буцаах огноо
Эрдэм шинжилгээний фонд
304054 Бэлэн Ганц хувь тул гэрээр олгох боломжгүй