Электрон

Каталог

Энгийн харагдац MARC харагдац ISBD харагдац

ЕБС-ийн багшийн сурган хүмүүжүүлэх ажлаа төлөвлөх чадвар. Магистрын ажил

Зохиогч: Сандагсүрэн С.
Гаралтын мэдээ: УБ.: 2012.Тооны мэдээ: 56 хууд.Шифр: 74.2+74.204 С-29.Түлхүүр үг: боловсрол | ерөнхий боловсролын сургууль | сурган хүмүүжүүлэх зүй | багш | диплом
Жагсаалтанд орсон зүйлс: Програм хангамжийн зохиомж архитектур
Зүйлийн төрөл Одоогийн байрлал Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Цахим магистрын ажил Цахим магистрын ажил Эрдэм шинжилгээний фонд
304054 Бэлэн

Дип-4054

Монгол хэл дээр,

МУИС-ийн номын сангийн байр, Их Сургуулийн гудамж - 1,
Бага тойруу, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар
Утас: 77307730 -1424