Хүнсний технологийн коллежийн физик сургалтын өнөөгийн байдалд хийсэн анализ: Магистрын зэрэг горилсон бүтээл Е149400

Зохиогч: Эрдэнэчимэг С.


Гаралтын мэдээ: УБ 2007

Шифр: 74.202 Э 73.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Бэлэн (1).

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Хүнсний технологийн коллежийн физик сургалтын өнөөгийн байдалд хийсэн анализ
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Санамжууд Буцаах огноо
Эрдэм шинжилгээний фонд
302470 Бэлэн Ганц хувь тул гэрээр олгох боломжгүй