ЕБС-ийн сургалтын менежерийн үйл ажиллагаанд хийсэн шинжилгээ, үр дүн.-: Магистрын ажил

Зохиогч: Алтантуул Б.


Гаралтын мэдээ: УБ.: 2012.-

Шифр: 74.204 А-48.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Бэлэн (1).

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: ЕБС-ийн сургалтын менежерийн үйл ажиллагаанд хийсэн шинжилгээ, үр дүн.-
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Санамжууд Буцаах огноо
Эрдэм шинжилгээний фонд
303955 Бэлэн Ганц хувь тул гэрээр олгох боломжгүй