Монгол хэл, уранзохиол заах аргын товч лавлах-2

Зохиогч: Буянтогтох Г.
Эрхлэн гаргасан байгууллага: МУИС, МХСС


Гаралтын мэдээ: УБ 2011

Шифр: 74.268.0 Б 81.
Номын сан:
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).


Шилжүүлэгдсэн (6).

Бэлэн (4).

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Монгол хэл, уранзохиол заах аргын товч лавлах-2
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5067162 In transit from НУУТ to Нийгмийн ухааны уншлагын танхим since 2019-01-24 11:23:44
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5067163 In transit from НУУТ to Нийгмийн ухааны уншлагын танхим since 2019-01-24 11:23:41
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5067164 In transit from НУУТ to Нийгмийн ухааны уншлагын танхим since 2019-01-24 11:23:35
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5067165 Бэлэн
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5067166 In transit from НУУТ to Нийгмийн ухааны уншлагын танхим since 2019-01-18 12:00:56
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5067167 In transit from НУУТ to Нийгмийн ухааны уншлагын танхим since 2019-01-18 12:01:03
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5067168 In transit from НУУТ to Нийгмийн ухааны уншлагын танхим since 2019-01-18 12:01:00
Эрдэм шинжилгээний фонд
1027620 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
1027621 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
1027622 Бэлэн