Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх асуудалд: Эрх зүйн баримт бичгийн эмхэтгэл

Зохиогч: Дэлгэржав М.

Дахин хэвлэлт: 2 дахь хэвл
Гаралтын мэдээ: УБ МУИС-ийн хэвлэх 2012

Шифр: 74.56(1) Д 881.
Номын сан:
Бизнесийн Сургууль (35),
Нийгмийн ухааны ГНОФ (2),
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (7),
Эрдэм шинжилгээний фонд (5).


Шилжүүлэгдсэн (68).

Бэлэн (49).

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх асуудалд

This record has many physical items (117). Энд дарж бүх зүйлийг харна уу.