Хүүхдийн нас зүй, сурган хүмүүжүүлэх сэтгэл судлал

Зохиогч: Санжжав Д.

Дахин хэвлэлт: 2
Гаралтын мэдээ: УБ 2013

Шифр: 88.8 С 31.
Номын сан:
Нийгмийн ухааны ГНОФ (5),
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (3),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Бэлэн (10).

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Хүүхдийн нас зүй, сурган хүмүүжүүлэх сэтгэл судлал
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Нийгмийн ухааны ГНОФ
554678 Бэлэн
Нийгмийн ухааны ГНОФ
554679 Бэлэн
Нийгмийн ухааны ГНОФ
554680 Бэлэн
Нийгмийн ухааны ГНОФ
554681 Бэлэн
Нийгмийн ухааны ГНОФ
554682 Бэлэн
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5049436 Бэлэн
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5049437 Бэлэн
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5049438 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
1022626 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
1022627 Бэлэн