Эрдэм шинжилгээний бичиг: СХУХ 1-р дэвт


Гаралтын мэдээ: УБ АБЯХ 1969

Шифр: 72 Э 73.
Номын сан:
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Бэлэн (3).

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Эрдэм шинжилгээний бичиг: СХУХ
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Санамжууд Буцаах огноо
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
505589 Бэлэн Ганц хувь тул гэрээр олгох боломжгүй
Эрдэм шинжилгээний фонд
207508 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
207509 Бэлэн