Хайлтын нарийвчлал
Бэлэн байгаа эсэх
Зохиогч
  Бадамсамбуу З., Мягм...
  БСШУЯам, Боловсролын...
  Гаадамба Ш.,Гомбожав...
  Макаренко А.С
  Сухомлинский В.А
Номын сангийн байршил
  Эрдэм шинжилгээний фонд
  Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
  Лавлагааны фонд
  Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
  Нийгмийн ухааны ГНОФ
Материалын төрөл
  Ном
Хайлтын үр дүн
Хайлтын үр дүнд 186 бичлэг олдлоо.
|
Дээд сургуулийн сурган хүмүүжүүлэх зүйн зарим асуудал


Хэвлэлийн газар: УБ АБЯХ 1975
Шифр: 74.58 Д 96.
Номын сан:
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (3),
Эрдэм шинжилгээний фонд (4).


Шилжүүлэгдсэн (3).

Сургуулийн удирдах ажилтан нарт тусламж №3


Хэвлэлийн газар: УБ УХГ 1971
Шифр: 74.214я2 С 75.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Сургалт хүмүүжлийн ажлын удирдлагыг боловсронгуй болгох асуудалд

Зохиогч: Жудаг С.


Хэвлэлийн газар: УБ АБЯХ 1978
Шифр: 74.04(1) Ж 82.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Хүмүүжлийн асуудалд системтэй хандах


Хэвлэлийн газар: УБ УХГ 1985
Шифр: 74.213 Х 82.
Номын сан:
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).


Шилжүүлэгдсэн (2).

Түүх, газар зүйн хичээлээр сургах аргыг сонгон авах нь

Зохиогч: Пүрэв О., Шагдар Ш.


Хэвлэлийн газар: УБ УХГ 1985
Шифр: 74.26 П 91.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).


Шилжүүлэгдсэн (5).

Эцэг эхийн ном

Зохиогч: Макаренко А.С.


Хэвлэлийн газар: УБ АБЯХ 1985
Шифр: 74.9 М 15.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Цэргийн сурган хүмүүжүүлэх ухааны үндсүүд


Хэвлэлийн газар: УБ ЦХГ 1970
Шифр: 68.4(1)3 Ц 96.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Физик математикийн хичээлээр сургах аргыг сонгон авах нь

Зохиогч: Бадамсамбуу З., Мягмар Ш.


Хэвлэлийн газар: УБ АБЯХ 1985
Шифр: 74.262 Ф 50.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Багшид өгөх зуун зөвлөгөө

Зохиогч: Сухомлинский В.А.


Хэвлэлийн газар: УБ УХГ 1985
Шифр: 74.212 С 91.
Номын сан:
Нийгмийн ухааны ГНОФ (6),
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (3),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).

Уншлаганд гарсан (1).
Шилжүүлэгдсэн (10).

Монгол хэл уран зохиолын хичээлээр сургах аргыг сонгон авах нь

Зохиогч: Гаадамба Ш.,Гомбожав Д.


Хэвлэлийн газар: УБ АБЯХ 1986
Шифр: 80+84 Г 10.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).


Шилжүүлэгдсэн (3).

Боловсрол судлалын ерөнхий үндэс


Хэвлэлийн газар: УБ УХГ 1997
Шифр: 74.04 Б 55.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).

Уншлаганд гарсан (1).

Мэдээлэл зүй ба тооцоолох техникийн үндэс заах аргын зөвлөмж


Хэвлэлийн газар: УБ АБЯ сурах бичиг сэтгүүлийн нэгдсэн редакц 1988
Шифр: 74.262 М 94.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).


Шилжүүлэгдсэн (3).

Эрдэм шинжилгээний бичиг №2 Боловсролын чанар

Зохиогч: -- БСШУЯам, Боловсролын хүрээлэн


Хэвлэлийн газар: УБ Албан бус боловсролын төвийн хэвлэх үйлдвэр 2002
Шифр: 72 Э 73.
Номын сан:
Лавлагааны фонд (1).

Уншлаганд гарсан (1).

Эрдэм шинжилгээний бичиг: СХУХ 4-р дэвт


Хэвлэлийн газар: УБ АБЯХ 1972
Шифр: 72 Э 73.
Номын сан:
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Эрдэм шинжилгээний бичиг: СХУХ 2-р дэвт


Хэвлэлийн газар: УБ АБЯ 1970
Шифр: 72 Э 73.
Номын сан:
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Ерөнхий боловсролын дунд сургуульд газар зүй заах арга


Хэвлэлийн газар: УБ АБЯХ 1982
Шифр: 74.264.3 Е 67.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Багшлах дадлага Оюутнууд, залуу багш нарт зориулсан гарын авлага

Зохиогч: Бумжаа Д.


Хэвлэлийн газар: УБ Бэд трейд 1998
Шифр: 74.26 Б 147.
Номын сан:
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (5),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).


Шилжүүлэгдсэн (6).

Сургуулийн хүмүүжлийн ажлын зохион байгуулалт


Хэвлэлийн газар: УБ 1957
Шифр: 74.214 С 75.
Номын сан:
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (1).Сургалтын онол Бүдүүвч, сорил

Зохиогч: Айсмонтас Б.Б.


Хэвлэлийн газар: УБ 2003
Шифр: 74.212 А 37.
Номын сан:
Нийгмийн ухааны ГНОФ (6),
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (5),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).


Шилжүүлэгдсэн (24).

Хүмүүжлийн тухай харилцан яриа


Хэвлэлийн газар: Орос Прогресс 1988
Шифр: 74.00 Х 82.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).


Шилжүүлэгдсэн (2).