Эцэг эхийн ном

Зохиогч: Макаренко А.С.


Гаралтын мэдээ: УБ АБЯХ 1985

Шифр: 74.9 М 15.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Бэлэн (1).

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Эцэг эхийн ном
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Эрдэм шинжилгээний фонд
209334 Бэлэн