Эцэг эхийн ном (Бичлэгийн дугаар. 9315)
000 -УДИРДЛАГА
Удирдлага 00813 a2200265 4500
003 - ХЯНАЛТЫН ТОО ТОДОРХОЙЛОГЧ
Код MN-UlNUM
005 - БИЧИЛТ ХИЙСЭН ОГНОО
Тухайн бичилтийг бичсэн засварласан сүүлийн огноо 20210707141921.0
008 - ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ
Ерөнхий мэдээлэл 110605s1985 mp 000 0 mon d
040 ## - БИЧЛЭГ ҮҮСГЭГЧ БАЙГУУЛЛАГА
Бичлэг үүсгэгч номын сангийн код МУИС-ийн номын сан
084 ## - ББК АНГИЛАЛ
ББК ангилал 74.9
Зохиогчийн гурван тэмдэгт М 15
Нэмэлт тусгалт Гарын авлага
Мэдлэгийн ялгаа 74 - Боловсрол
100 1# - ЗОХИОГЧ
Зохиогчийн нэр Макаренко А.С
240 10 - Шифр - Номын наалт, тайланд хэрэглэх
Ангилалын дугаар /Зохиогчийн 3 тэмдэгт 74.9 М 15
245 10 - ҮНДСЭН ГАРЧИГ
Номын нэр Эцэг эхийн ном
Оролцогчдын тухай мэдээ Орч. Ш. Сүхээ; Ред. Ц. Базаргочоо
260 ## - ГАРАЛТЫН МЭДЭЭ
Хэвлэгдсэн газар УБ
Хэвлэлийн газар АБЯХ
Хэвлэгдсэн он 1985
300 ## - МАТЕРИАЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ
хуудасны тоо 301
500 ## - Тайлбар
Дансны дугаар ЭШФ Т 9334 БС 9167-9170
546 ## - ХЭЛНИЙ ТУХАЙ МЭДЭЭ
Хэл Монгол хэл дээр,
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг сурган хүмүүжүүлэх зүй
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг хүүхдийн хүмүүжил
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг гэр бүлийн хүмүүжил
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг гэрийн хүмүүжил
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг гарын авлага
942 ## - ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨРӨЛ
Зүйлийн төрөл Ном