Текст томруулах:    
Сургалтын онол Бүдүүвч, сорил

Зохиогч: Айсмонтас Б.Б.


Хэвлэлийн газар: УБ 2003
Шифр: 74.212 А 37.
Номын сан:
Нийгмийн ухааны ГНОФ (6),
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (5),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).


Шилжүүлэгдсэн (24).

Бэлэн (14).

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Сургалтын онол
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Нийгмийн ухааны ГНОФ
5031197 Бэлэн
Нийгмийн ухааны ГНОФ
5031199 Бэлэн
Нийгмийн ухааны ГНОФ
5031200 Бэлэн
Нийгмийн ухааны ГНОФ
5031205 Бэлэн
Нийгмийн ухааны ГНОФ
5031207 Бэлэн
Нийгмийн ухааны ГНОФ
5031209 In transit from Гэрээр ном олгох фонд to Нийгмийн ухааны ГНОФ since 2019-01-15 10:54:42
Нийгмийн ухааны ГНОФ
556633 In transit from Гэрээр ном олгох фонд to Нийгмийн ухааны ГНОФ since 2019-01-15 10:55:06
Нийгмийн ухааны ГНОФ
556634 In transit from Гэрээр ном олгох фонд to Нийгмийн ухааны ГНОФ since 2019-01-15 10:55:09
Нийгмийн ухааны ГНОФ
556635 Бэлэн
Нийгмийн ухааны ГНОФ
556636 In transit from Гэрээр ном олгох фонд to Нийгмийн ухааны ГНОФ since 2019-01-15 10:54:45
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5031196 Бэлэн
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5031198 In transit from НУУТ to Цахим номын сан since 2019-01-18 11:32:14
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5031201 Бэлэн
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5031202 In transit from НУУТ to Цахим номын сан since 2019-01-18 11:32:19
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5031203 Бэлэн
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5031204 In transit from НУУТ to Цахим номын сан since 2019-01-18 11:32:23
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5031206 In transit from НУУТ to Цахим номын сан since 2019-01-18 11:32:27
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5031208 Бэлэн
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5031210 In transit from НУУТ to Цахим номын сан since 2019-01-18 11:32:32
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5031211 Бэлэн
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5031212 In transit from НУУТ to Цахим номын сан since 2019-01-18 11:32:37
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5058836 In transit from НУУТ to Нийгмийн ухааны уншлагын танхим since 2019-01-18 11:30:46
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5058837 In transit from НУУТ to Нийгмийн ухааны уншлагын танхим since 2019-01-18 11:31:20
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5058838 In transit from НУУТ to Нийгмийн ухааны уншлагын танхим since 2019-01-18 11:31:36
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5058839 In transit from НУУТ to Нийгмийн ухааны уншлагын танхим since 2019-01-18 11:31:40
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5058840 In transit from НУУТ to Нийгмийн ухааны уншлагын танхим since 2019-01-18 11:31:44
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5065656 In transit from НУУТ to Нийгмийн ухааны уншлагын танхим since 2019-01-18 11:30:50
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5065657 In transit from НУУТ to Нийгмийн ухааны уншлагын танхим since 2019-01-18 11:30:54
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5065658 In transit from НУУТ to Нийгмийн ухааны уншлагын танхим since 2019-01-18 11:30:56
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5065659 In transit from НУУТ to Нийгмийн ухааны уншлагын танхим since 2019-01-18 11:31:00
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5065660 In transit from НУУТ to Нийгмийн ухааны уншлагын танхим since 2019-01-18 11:31:03
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5064173 In transit from НУУТ to Нийгмийн ухааны уншлагын танхим since 2019-01-18 11:31:06
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5064174 In transit from НУУТ to Нийгмийн ухааны уншлагын танхим since 2019-01-18 11:31:08
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5064175 In transit from НУУТ to Нийгмийн ухааны уншлагын танхим since 2019-01-18 11:31:12
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5064176 In transit from НУУТ to Нийгмийн ухааны уншлагын танхим since 2019-01-18 11:31:18
Эрдэм шинжилгээний фонд
2011505 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
2011506 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
2011507 Бэлэн