Сургалт хүмүүжлийн ажлын удирдлагыг боловсронгуй болгох асуудалд

Зохиогч: Жудаг С.


Гаралтын мэдээ: УБ АБЯХ 1978

Шифр: 74.04(1) Ж 82.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Бэлэн (3).

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Сургалт хүмүүжлийн ажлын удирдлагыг боловсронгуй болгох асуудалд
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Эрдэм шинжилгээний фонд
204584 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
204585 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
209363 Бэлэн