Сургалт хүмүүжлийн ажлын удирдлагыг боловсронгуй болгох асуудалд (Бичлэгийн дугаар. 9138)
000 -УДИРДЛАГА
Удирдлага 00830 a2200253 4500
003 - ХЯНАЛТЫН ТОО ТОДОРХОЙЛОГЧ
Код MN-UlNUM
005 - БИЧИЛТ ХИЙСЭН ОГНОО
Тухайн бичилтийг бичсэн засварласан сүүлийн огноо 20230302094607.0
008 - ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ
Ерөнхий мэдээлэл 110605s1978 mp 000 0 mon d
040 ## - БИЧЛЭГ ҮҮСГЭГЧ БАЙГУУЛЛАГА
Бичлэг үүсгэгч номын сангийн код МУИС-ийн номын сан
084 ## - ББК АНГИЛАЛ
ББК ангилал 74.04(1)
Зохиогчийн гурван тэмдэгт Ж 82
Нэмэлт тусгалт Гарын авлага
Мэдлэгийн ялгаа 74 - Боловсрол
100 1# - ЗОХИОГЧ
Зохиогчийн нэр Жудаг С
240 10 - Шифр - Номын наалт, тайланд хэрэглэх
Ангилалын дугаар /Зохиогчийн 3 тэмдэгт 74.04(1) Ж 82
245 10 - ҮНДСЭН ГАРЧИГ
Номын нэр Сургалт хүмүүжлийн ажлын удирдлагыг боловсронгуй болгох асуудалд
Оролцогчдын тухай мэдээ Ред. Ш.Сүхээ
260 ## - ГАРАЛТЫН МЭДЭЭ
Хэвлэгдсэн газар УБ
Хэвлэлийн газар АБЯХ
Хэвлэгдсэн он 1978
300 ## - МАТЕРИАЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ
хуудасны тоо 195
500 ## - Тайлбар
Дансны дугаар ЭШФ Т 4584, 4585, 9363
546 ## - ХЭЛНИЙ ТУХАЙ МЭДЭЭ
Хэл Монгол хэл дээр,
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг боловсрол судлал
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг сурган хүмүүжүүлэх зүй
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг сургалт хүмүүжлийн ажил
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг заах арга зүй
942 ## - ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨРӨЛ
Зүйлийн төрөл Ном