Сургуулийн хүмүүжлийн ажлын зохион байгуулалт


Гаралтын мэдээ: УБ 1957

Шифр: 74.214 С 75.
Номын сан:
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (1).Бэлэн (1).

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Сургуулийн хүмүүжлийн ажлын зохион байгуулалт
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
506159 Бэлэн