Сургуулийн хүмүүжлийн ажлын зохион байгуулалт (Бичлэгийн дугаар. 10404)
000 -УДИРДЛАГА
Удирдлага 00657 a2200229 4500
003 - ХЯНАЛТЫН ТОО ТОДОРХОЙЛОГЧ
Код MN-UlNUM
005 - БИЧИЛТ ХИЙСЭН ОГНОО
Тухайн бичилтийг бичсэн засварласан сүүлийн огноо 20220221143235.0
008 - ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ
Ерөнхий мэдээлэл 110605s1957 mp 000 0 mon d
040 ## - БИЧЛЭГ ҮҮСГЭГЧ БАЙГУУЛЛАГА
Бичлэг үүсгэгч номын сангийн код МУИС-ийн номын сан
084 ## - ББК АНГИЛАЛ
ББК ангилал 74.214
Зохиогчийн гурван тэмдэгт С 75
Нэмэлт тусгалт Гарын авлага
Мэдлэгийн ялгаа 74 - Боловсрол
240 10 - Шифр - Номын наалт, тайланд хэрэглэх
Ангилалын дугаар /Зохиогчийн 3 тэмдэгт 74.214 С 75
245 10 - ҮНДСЭН ГАРЧИГ
Номын нэр Сургуулийн хүмүүжлийн ажлын зохион байгуулалт
260 ## - ГАРАЛТЫН МЭДЭЭ
Хэвлэгдсэн газар УБ
Хэвлэгдсэн он 1957
300 ## - МАТЕРИАЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ
хуудасны тоо 234
500 ## - Тайлбар
Дансны дугаар НХУУТ 6159
546 ## - ХЭЛНИЙ ТУХАЙ МЭДЭЭ
Хэл Монгол хэл дээр,
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг сурган хүмүүжүүлэх зүй
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг хүүхдийн хүмүүжил
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг заах арга зүй
942 ## - ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨРӨЛ
Зүйлийн төрөл Ном