Текст томруулах:    
Багшид өгөх зуун зөвлөгөө

Зохиогч: Сухомлинский В.А.


Хэвлэлийн газар: УБ УХГ 1985
Шифр: 74.212 С 91.
Номын сан:
Нийгмийн ухааны ГНОФ (4),
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (3),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).


Шилжүүлэгдсэн (13).

Бэлэн (9).

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Багшид өгөх зуун зөвлөгөө
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Нийгмийн ухааны ГНОФ
506068 In transit from Гэрээр ном олгох фонд to Нийгмийн ухааны ГНОФ since 2019-01-15 10:57:46
Нийгмийн ухааны ГНОФ
506073 Бэлэн
Нийгмийн ухааны ГНОФ
506074 In transit from Гэрээр ном олгох фонд to Нийгмийн ухааны ГНОФ since 2019-01-15 10:57:51
Нийгмийн ухааны ГНОФ
506075 In transit from Гэрээр ном олгох фонд to Нийгмийн ухааны ГНОФ since 2019-01-15 10:57:56
Нийгмийн ухааны ГНОФ
506076 In transit from Гэрээр ном олгох фонд to Нийгмийн ухааны ГНОФ since 2019-01-15 10:57:48
Нийгмийн ухааны ГНОФ
506077 Бэлэн
Нийгмийн ухааны ГНОФ
506079 Бэлэн
Нийгмийн ухааны ГНОФ
506081 In transit from Гэрээр ном олгох фонд to Нийгмийн ухааны ГНОФ since 2019-01-15 10:57:59
Нийгмийн ухааны ГНОФ
506082 In transit from Гэрээр ном олгох фонд to Нийгмийн ухааны ГНОФ since 2019-01-15 10:58:09
Нийгмийн ухааны ГНОФ
506084 Бэлэн
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
506066 In transit from НУУТ to Цахим номын сан since 2019-01-18 11:33:43
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
506067 In transit from НУУТ to Цахим номын сан since 2019-01-18 11:33:51
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
506069 Бэлэн
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
506070 Бэлэн
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
506071 Бэлэн
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
506072 In transit from НУУТ to Цахим номын сан since 2019-01-18 11:33:59
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
506078 In transit from НУУТ to Цахим номын сан since 2019-01-18 11:34:05
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
506080 In transit from НУУТ to Цахим номын сан since 2019-01-18 11:34:19
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
506083 In transit from НУУТ to Цахим номын сан since 2019-01-18 11:34:30
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
506085 In transit from НУУТ to Цахим номын сан since 2019-01-18 11:34:25
Эрдэм шинжилгээний фонд
209482 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
209483 Бэлэн