Текст томруулах:    
Дээд сургуулийн сурган хүмүүжүүлэх зүйн зарим асуудал


Хэвлэлийн газар: УБ АБЯХ 1975
Шифр: 74.58 Д 96.
Номын сан:
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (3),
Эрдэм шинжилгээний фонд (4).


Шилжүүлэгдсэн (3).

Бэлэн (7).

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Дээд сургуулийн сурган хүмүүжүүлэх зүйн зарим асуудал
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
506344 In transit from НУУТ to Нийгмийн ухааны уншлагын танхим since 2019-01-18 12:20:40
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
506345 In transit from НУУТ to Нийгмийн ухааны уншлагын танхим since 2019-01-18 12:21:23
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
506346 Бэлэн
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
506347 In transit from НУУТ to Нийгмийн ухааны уншлагын танхим since 2019-01-18 12:21:31
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
506348 Бэлэн
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
506349 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
204596 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
208757 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
209361 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
209362 Бэлэн