Нүүр   > Хайлтын утга:   su:"физик"
Хайлтын нарийвчлал
Бэлэн байгаа эсэх
Зохиогч
  Мижиддорж Н
  МУИС. Физик, электро...
  МУИС.Физик Электрони...
  Самдан А
  Физик, техникийн хүр...
Номын сангийн байршил
  Байгалийн ухааны уншлагын танхим
  Байгалийн ухааны ГНОФ
  Эрдэм шинжилгээний фонд
  Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
  Хэрэглээний Шинжлэх Ухаан, Инженерчлэлийн Сургууль
Материалын төрөл
  Ном
Хайлтын үр дүн
Хайлтын үр дүнд 984 бичлэг олдлоо.
|
Коллоид хими Дисперс систем ба гадаргуугийн үзэгдлийн физик-хими

Зохиогч: Санжаасүрэн Р.


Гаралтын мэдээ УБ МУИС-ийн хэвлэх 2002
Шифр: 24.6 С 31.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (5),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (11),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).


Шилжүүлэгдсэн (1).

Ховдын физикч эрдэмтэд Улсын физикийн XY олимпиад


Гаралтын мэдээ УБ 2002
Шифр: 22.3 Х 40.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Физик өөрөө сурах бичиг Механик хөдөлгөөн

Зохиогч: Батсүх Г.


Гаралтын мэдээ УБ МУИС-ийн хэвлэх 2002
Шифр: 22.3 Б 34.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Их сорил: ХХI зуун

Зохиогч: Батсүх Г., Баасанжав Г.

Цувралын зохиогч: Цувр. 1
Гаралтын мэдээ УБ 2003
Шифр: 22.3 Б 34.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Бодисын бүтцийн тухай физик онолын үндэс

Зохиогч: Намсрай Х.


Гаралтын мэдээ УБ МУИС-ийн хэвлэх 2002
Шифр: 22.31я73 Н 27.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (12),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).


Шилжүүлэгдсэн (2).

Физикийн Англи-Орос-Монгол толь

Зохиогч: Эрдэв Б., Мөнхцэцэг Б.


Гаралтын мэдээ УБ 2002
Шифр: 22.3я2 Э 73.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (14),
Эрдэм шинжилгээний фонд (5).


Шилжүүлэгдсэн (5).

Осциллоскопоор хийх хэмжилтүүд

Зохиогч: Дамдинсүрэн Э.


Гаралтын мэдээ УБ DSL 2001
Шифр: 32.85 Д 27.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (10),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (20),
Эрдэм шинжилгээний фонд (5).Эрдэм шинжилгээний бичиг: №167 (9)


Гаралтын мэдээ УБ МУИС-ийн хэвлэх 2002
Шифр: 72 Э 73.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (7),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Эрдэм шинжилгээний бичиг №1(104) МУИС


Гаралтын мэдээ 1992
Шифр: 72 Э 73.
Номын сан: Уншлаганд гарсан (1).

Эрдэм шинжилгээний бичиг №3(132)

Зохиогч:
Эрхлэн гаргасан байгууллага: МУИС. Физик Электроникийн Сургууль


Гаралтын мэдээ УБ 1997
Шифр: 72 Э 73.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (6),
Лавлагааны фонд (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (5).Анализын оптик аргууд

Зохиогч: Сүхдорж Г.


Гаралтын мэдээ УБ МУИС-ийн хэвлэх 2003
Шифр: 24.46 С 86.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (16),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).

Уншлаганд гарсан (1).

Эрдэм шинжилгээний бичиг №6(147)

Зохиогч:
Эрхлэн гаргасан байгууллага: МУИС. Физик Электроникийн Сургууль


Гаралтын мэдээ УБ 1999
Шифр: 72 Э 73.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (6),
Лавлагааны фонд (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Орчин үеийн физикийн олон улсын сургууль Б.1


Гаралтын мэдээ УБ University Press 2002
Шифр: 22.3 О-49.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (6),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Орчин үеийн физикийн олон улсын сургууль Боть-2


Гаралтын мэдээ УБ University Press 2002
Шифр: 22.3 О-49.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Эрдэм шинжилгээний бичиг №179 (10)

Зохиогч:
Эрхлэн гаргасан байгууллага: МУИС. Физик электроникийн сургууль


Гаралтын мэдээ УБ МУИС-ийн хэвлэх үйлдвэр 2003
Шифр: 72 Э 73.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (6),
Лавлагааны фонд (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Дунд сургуулийн тоо физикийн хичээлийн харилцан холбооны тухай

Зохиогч: Манеев Г.С; Г.Дагва, Е.И.Манеева.


Гаралтын мэдээ УБ Гэгээрлийн яамны хэвлэл 1970
Шифр: 74.26 М 23.
Номын сан:
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (1).Эрдэм шинжилгээний бүтээлийн эмхэтгэл Дэвт. 1: Квант механик, шугаман бус оптик

Зохиогч: Ганцог Ц.


Гаралтын мэдээ УБ МУИС-ийн хэвлэх 2003
Шифр: 22.314+72 Г 23.
Номын сан:
Бизнесийн Сургууль (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Ерөнхий физик


Гаралтын мэдээ УБ ШУТИС-ийн хэвлэх 2003
Шифр: 22.3я73 Е 67.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (13),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (17),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).

Уншлаганд гарсан (1).
Шилжүүлэгдсэн (6).

Физикийн бодлогууд

Зохиогч: Пинский А.А.


Гаралтын мэдээ УБ 1982
Шифр: 22.3 П 32.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (7).


Шилжүүлэгдсэн (3).

Физик 10-р анги

Зохиогч: Бямбаа Г; Д.Гүрдорж, Д.Цэрэн.


Гаралтын мэдээ УБ Ардын боловсролын яамны хэвлэл 1981
Шифр: 22.3я72 Б 98.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (12).