Бодисын бүтцийн тухай физик онолын үндэс

Зохиогч: Намсрай Х.


Гаралтын мэдээ: УБ МУИС-ийн хэвлэх 2002

Шифр: 22.31я73 Н 27.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (12),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).


Шилжүүлэгдсэн (2).

Бэлэн (15).

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Бодисын бүтцийн тухай физик онолын үндэс
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Байгалийн ухааны ГНОФ
554074 In transit from Гэрээр ном олгох фонд to Байгалийн ухааны ГНОФ since 2019-01-10 17:55:22
Байгалийн ухааны ГНОФ
554075 In transit from Гэрээр ном олгох фонд to Байгалийн ухааны ГНОФ since 2019-01-10 17:55:26
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8013562 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8013563 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8013564 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8013565 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8013566 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8013567 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8013568 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8022593 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8022594 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8023665 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8027642 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8024526 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
2011320 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
2011321 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
2011322 Бэлэн