Эрдэм шинжилгээний бичиг №3(132)

Зохиогч:
Эрхлэн гаргасан байгууллага: МУИС. Физик Электроникийн Сургууль


Гаралтын мэдээ: УБ 1997

Шифр: 72 Э 73.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (6),
Лавлагааны фонд (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (5).Бэлэн (12).

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Эрдэм шинжилгээний бичиг
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8011480 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8011481 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8011482 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8011483 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8011484 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8011485 Бэлэн
Лавлагааны фонд
70333 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
1010656 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
1010657 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
1010658 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
1010659 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
1010660 Бэлэн