Орчин үеийн физикийн олон улсын сургууль Боть-2


Гаралтын мэдээ: УБ University Press 2002

Шифр: 22.3 О-49.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Бэлэн (2).

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Орчин үеийн физикийн олон улсын сургууль
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Эрдэм шинжилгээний фонд
2011422 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
2011423 Бэлэн