Коллоид хими: Дисперс систем ба гадаргуугийн үзэгдлийн физик-хими

Зохиогч: Санжаасүрэн Р.


Гаралтын мэдээ: УБ МУИС-ийн хэвлэх 2002

Шифр: 24.6 С 31.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (5),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (11),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).


Шилжүүлэгдсэн (1).

Бэлэн (19).

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Коллоид хими
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Байгалийн ухааны ГНОФ
553751 In transit from Гэрээр ном олгох фонд to Байгалийн ухааны ГНОФ since 2019-01-11 12:12:19
Байгалийн ухааны ГНОФ
553752 Бэлэн
Байгалийн ухааны ГНОФ
553753 Бэлэн
Байгалийн ухааны ГНОФ
553754 Бэлэн
Байгалийн ухааны ГНОФ
553755 Бэлэн
Байгалийн ухааны ГНОФ
553756 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8013542 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8013543 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8013544 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8013545 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8013546 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8013547 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8013548 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8025858 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8025859 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8025860 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8025861 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
2011313 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
2011314 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
2011315 Бэлэн