Санжаасүрэн Р

Коллоид хими Дисперс систем ба гадаргуугийн үзэгдлийн физик-хими - УБ МУИС-ийн хэвлэх 2002 - 204

ЭШФ Т 11313-11315, БУУТ 13542-13548, 25858-25861; ГНОФ 3751-3756


Монгол хэл дээр,

хими коллоид хими сурах бичиг физик хими дисперс систем