Физикийн бодлогууд

Зохиогч: Пинский А.А.


Гаралтын мэдээ: УБ 1982

Шифр: 22.3 П 32.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (7).


Шилжүүлэгдсэн (3).

Бэлэн (7).

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Физикийн бодлогууд
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
804168 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
804169 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
804170 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
804174 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
804175 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
804176 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
804177 Бэлэн
Хэрэглээний Шинжлэх Ухаан, Инженерчлэлийн Сургууль
804171 In transit from Байгалийн ухааны уншлагын танхим to Хэрэглээний Шинжлэх Ухаан, Инженерчлэлийн Сургууль since 2023-09-04 19:41:32
Хэрэглээний Шинжлэх Ухаан, Инженерчлэлийн Сургууль
804172 In transit from Байгалийн ухааны уншлагын танхим to Хэрэглээний Шинжлэх Ухаан, Инженерчлэлийн Сургууль since 2023-09-04 19:41:28
Хэрэглээний Шинжлэх Ухаан, Инженерчлэлийн Сургууль
804173 In transit from Байгалийн ухааны уншлагын танхим to Хэрэглээний Шинжлэх Ухаан, Инженерчлэлийн Сургууль since 2023-09-04 19:41:26