Эрдэм шинжилгээний бичиг №6(147)

Зохиогч:
Эрхлэн гаргасан байгууллага: МУИС. Физик Электроникийн Сургууль


Гаралтын мэдээ: УБ 1999

Шифр: 72 Э 73.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (6),
Лавлагааны фонд (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Бэлэн (10).

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Эрдэм шинжилгээний бичиг
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8011486 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8011487 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8011488 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8011489 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8011490 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8011491 Бэлэн
Лавлагааны фонд
70335 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
1011999 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
1012000 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
1012001 Бэлэн