Нүүр   > Хайлтын утга:   su:"физик"
Хайлтын нарийвчлал
Бэлэн байгаа эсэх
Зохиогч
  Мижиддорж Н
  МУИС. Физик, электро...
  МУИС.Физик Электрони...
  Самдан А
  Физик, техникийн хүр...
Номын сангийн байршил
  Байгалийн ухааны уншлагын танхим
  Байгалийн ухааны ГНОФ
  Эрдэм шинжилгээний фонд
  Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
  Хэрэглээний Шинжлэх Ухаан, Инженерчлэлийн Сургууль
Материалын төрөл
  Ном
Хайлтын үр дүн
Хайлтын үр дүнд 984 бичлэг олдлоо.
|
Математик физикийн тэгшитгэлийн семинарын зөвлөмж II хэсэг

Зохиогч: Ринчинбазар Р., Өвгөн Л.


Гаралтын мэдээ УБ УЦУАУЕГ-ын Фото офсет хэвлэл 1985
Шифр: 22.311я7 Р 518.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (20),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (90),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).


Шилжүүлэгдсэн (18).

Онолын физикийн лекцийн эмхтгэл 1

Зохиогч: Баваасан Ө., Улам-Оргих Д.


Гаралтын мэдээ УБ Фото офсет хэвлэх 1990
Шифр: 22.31я7 Б 116.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (9),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (49),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).


Шилжүүлэгдсэн (19).

Онолын физикийн лекцийн эмхтгэл 2

Зохиогч: Баваасан Ө., Улам-Оргих Д.


Гаралтын мэдээ УБ Фото офсет хэвлэх 1990
Шифр: 22.31я7 Б 116.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (5),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (51),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).


Шилжүүлэгдсэн (23).

Ерөнхий физик: Цахилгаан соронзон

Зохиогч: Дэмбэрэл Л.


Гаралтын мэдээ УБ Урлах эрдэм 1999
Шифр: 22.33 Д 90.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (61),
Эрдэм шинжилгээний фонд (5).


Шилжүүлэгдсэн (33).

Физик газар зүйн хичээл заах зөвлөмж V анги

Зохиогч: Пүрэвсүрэн О., Содномваанчиг Г.


Гаралтын мэдээ УБ УБТЗ ын хэвлэх үйлдвэр 1990
Шифр: 74.264.3 П 91.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).


Шилжүүлэгдсэн (3).

Хэмжил зүйн үндэс

Зохиогч: Батцэнгэл С; Эрдэнэ Г.


Гаралтын мэдээ УБ УХГ 1985
Шифр: 22.3с Б 33.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Эрдэм шинжилгээний бүтээл 26


Гаралтын мэдээ УБ ШУАХ 1989
Шифр: 72 Э 73.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Эрдэм шинжилгээний бүтээл 27


Гаралтын мэдээ УБ ШУАХ 1989
Шифр: 72 Э 73.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Физикийн курс Цахилгаан динамик, хэлбэлзэх, долгиолох процесс II хэсэг


Гаралтын мэдээ УБ 1996
Шифр: 22.3я73 Ф 50.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (26),
Эрдэм шинжилгээний фонд (5).


Шилжүүлэгдсэн (18).

Физикийн курс квант физик 3-р хэсэг


Гаралтын мэдээ УБ МУИС-ийн хэвлэх 1997
Шифр: 22.3я73 Ф 50.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (3),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (17),
Эрдэм шинжилгээний фонд (4).

Уншлаганд гарсан (1).
Шилжүүлэгдсэн (15).

Физикийн курс Механик, молекул физик I хэсэг


Гаралтын мэдээ УБ Өвөр Монголын их сургуулийн хэвлэлийн хороо 1995
Шифр: 22.3я73 Ф 50.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (3),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (17),
Эрдэм шинжилгээний фонд (5).


Шилжүүлэгдсэн (15).

Ерөнхий физик: Цахилгаан соронзон

Зохиогч: Дэмбэрэл Л.

Дахин хэвлэлт: 2 дахь хэвлss
Гаралтын мэдээ УБ МУИС-ийн хэвлэх 2007
Шифр: 22.33я73 Д 901.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (17),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (69),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).


Шилжүүлэгдсэн (5).

Физик хими, коллоид химийн практикум

Зохиогч: Санжаасүрэн Р; Г.Самдан, Ж.Бүдсүрэн.


Гаралтын мэдээ УБ АБЯ 1991
Шифр: 24.6я2 С 31.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (4),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (19),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).


Шилжүүлэгдсэн (6).

Эрдэм шинжилгээний бичиг №1.2(100)

Зохиогч:
Эрхлэн гаргасан байгууллага: МУИС


Гаралтын мэдээ УБ 1989
Шифр: 72 Э 73.
Номын сан:
Лавлагааны фонд (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).


Шилжүүлэгдсэн (2).

Материйн бүтцийн тухай физик ойлголтын үндсүүд

Зохиогч: Намсрай Х; Цэрэн Ч.


Гаралтын мэдээ УБ 1986
Шифр: 22.3 Н 27.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Термодинамик ба статистик физикийн семинарын хичээлийн гарын авлага

Зохиогч: Очирбат Г., Ганцог Ц.


Гаралтын мэдээ УБ ДТДБУХорооны хэвлэх 1986
Шифр: 22.317 О-65.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (1),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (13),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).


Шилжүүлэгдсэн (14).

Эрдэм шинжилгээний бичиг №8(159)

Зохиогч:
Эрхлэн гаргасан байгууллага: МУИС. Физик Элекроникийн Сургууль


Гаралтын мэдээ УБ 2001
Шифр: 72 Э 73.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (11),
Лавлагааны фонд (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Эрдэм шинжилгээний бичиг №1(85)

Зохиогч:
Эрхлэн гаргасан байгууллага: МУИС


Гаралтын мэдээ УБ УДТДТМБ-ын хорооны хэвлэл 1984Other title: Учёные записки №1(85).
Шифр: 72 Э 73.
Номын сан:
Лавлагааны фонд (1),
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).


Шилжүүлэгдсэн (1).

Эрдэм шинжилгээний бичиг №4(137) ФЭС


Гаралтын мэдээ УБ 1998
Шифр: 72 Э 73.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Эрдэм шинжилгээний бүтээл №23 Физик


Гаралтын мэдээ УБ ШУА-ийн хэвлэх 1988
Шифр: 72+22.3 Э 73.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).