Эрдэм шинжилгээний бүтээл 27


Гаралтын мэдээ: УБ ШУАХ 1989

Шифр: 72 Э 73.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Бэлэн (1).

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Эрдэм шинжилгээний бүтээл
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Эрдэм шинжилгээний фонд
2010272 Бэлэн