Эрдэм шинжилгээний бичиг №1(85)

Зохиогч:
Эрхлэн гаргасан байгууллага: МУИС


Гаралтын мэдээ: УБ УДТДТМБ-ын хорооны хэвлэл 1984
Бусад гарчиг: Учёные записки №1(85).
Шифр: 72 Э 73.
Номын сан:
Лавлагааны фонд (1),
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).


Шилжүүлэгдсэн (1).

Бэлэн (5).

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Эрдэм шинжилгээний бичиг
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Лавлагааны фонд
70262 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
505597 In transit from НУУТ to Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим since 2019-01-21 11:19:59
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
505598 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
20421 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
20422 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
20423 Бэлэн