Материйн бүтцийн тухай физик ойлголтын үндсүүд

Зохиогч: Намсрай Х; Цэрэн Ч.


Гаралтын мэдээ: УБ 1986

Шифр: 22.3 Н 27.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Бэлэн (3).

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Материйн бүтцийн тухай физик ойлголтын үндсүүд
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Эрдэм шинжилгээний фонд
107562 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
107563 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
107564 Бэлэн