Эрдэм шинжилгээний бичиг №8(159)

Зохиогч:
Эрхлэн гаргасан байгууллага: МУИС. Физик Элекроникийн Сургууль


Гаралтын мэдээ: УБ 2001

Шифр: 72 Э 73.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (11),
Лавлагааны фонд (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Бэлэн (15).

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Эрдэм шинжилгээний бичиг
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8013289 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8013290 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8013291 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8013292 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8013293 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8013294 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8013295 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8013296 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8013297 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8013298 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8013299 Бэлэн
Лавлагааны фонд
70374 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
1014248 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
1014249 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
1014250 Бэлэн