Эрдэм шинжилгээний бичиг №1.2(100)

Зохиогч:
Эрхлэн гаргасан байгууллага: МУИС


Гаралтын мэдээ: УБ 1989

Шифр: 72 Э 73.
Номын сан:
Лавлагааны фонд (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).


Шилжүүлэгдсэн (2).

Бэлэн (4).

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Эрдэм шинжилгээний бичиг
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Лавлагааны фонд
70273 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
5068956 In transit from НУУТ to Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим since 2019-01-25 15:34:15
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
5068957 In transit from НУУТ to Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим since 2019-01-25 15:34:11
Эрдэм шинжилгээний фонд
2010151 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
2010152 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
2010153 Бэлэн