Ерөнхий физик: Цахилгаан соронзон

Зохиогч: Дэмбэрэл Л.

Дахин хэвлэлт: 2 дахь хэвл
Гаралтын мэдээ: УБ МУИС-ийн хэвлэх 2007

Шифр: 22.33я73 Д 901.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (17),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (69),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).


Шилжүүлэгдсэн (5).

Бэлэн (89).
Товч агуулга:
Нэмэлт засвар, зарим нэг өөрчлөлт оруулсан энэхүү сурах бичиг нь бакалаврын сургалтын түвшинд бичигдсэн Ерөнхий физикийн цахилгаан соронзоны хоёр дахь удаагийн хэвлэл юм. Энэ номын өмнөх хэвлэлээс ялгарах тал нь зарим бүлэг сэдвийг дэлгэрүүлэн нэмэлт оруулж, номын нийт зургийг сайжруулан дахин зурж, математик томьёоны бичлэгийг нэг мөр болгон стандартын дагуу болгосон. Оюутныг сурах арга барилд төлөвшүүлэх, тэдний бие дааж суралцах үйл ажиллагааг хөгжүүлэх зорилгоор уг номын бүлэг бүрийн төгсгөлд өмнө үзсэн сэдэвтэй шууд холбоотой бөгөөд түүний практик хэрэглээ болгож 3-5 жишээ бодлогыг сонгон авч бодох аргачлалтай нь хамт оруулав. Мөн тухайн бүлэг сэдвийг хэрхэн ойлгож эзэмшиж байгаад оюутан өөрөө өөртөө хяналт тавьж, үнэлэлт өгөх зорилгоор бие дааж бодох 4-6 бодлогыг хөнгөнөөс хүндрүүлэх чиглэлээр хариутай нь хамт оруулж өгсөн байна.

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Ерөнхий физик: Цахилгаан соронзон

This record has many physical items (94). Энд дарж бүх зүйлийг харна уу.