Нүүр   > Хайлтын утга:   su:"учебник"
Хайлтын нарийвчлал
Бэлэн байгаа эсэх
Зохиогч
  Балдин Л.В
  Грибанич В.М
  Литвиненко Л.Т
  Маркова О.М
  Остроумов С. С.
Номын сангийн байршил
  Эрдэм шинжилгээний фонд
  Бизнесийн Сургууль
  Хууль зүйн Сургууль
  НУУТ
  Олон Улсын Харилцаа, Нийтийн удирдлагын Сургууль
Материалын төрөл
  Ном
Хэвлэгдсэн он
Хайлтын үр дүн
Хайлтын үр дүнд 8822 бичлэг олдлоо.
|
История средних веков: Том 2

Дахин хэвлэлт: 2ss
Гаралтын мэдээ Орос Высшая школа 1977
Шифр: 63.3(0)4/И-90.
Номын сан:
НУУТ (10),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).История средних веков


Гаралтын мэдээ Орос 1980
Шифр: 63.3(0)4/И-90.
Номын сан:
НУУТ (1).Практикум по истории СССР

Зохиогч: Пронштейн А.П; Задёра А.Г.

Дахин хэвлэлт: 3ss
Гаралтын мэдээ Орос Высшая школа 1969
Шифр: 63.3(2)4/П-81.
Номын сан:
НУУТ (2),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Новая история 1871-1917


Гаралтын мэдээ Орос Просвещение 1984
Шифр: 63.3(0)5/Н-72.
Номын сан:
НУУТ (8),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Новая и новейшая история

Дахин хэвлэлт: 2ss
Гаралтын мэдээ Орос Татарское книжное издательство 1984
Шифр: 63.3(0)5/К-72.
Номын сан:
НУУТ (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Новая история. Первый период

Дахин хэвлэлт: 2ss
Гаралтын мэдээ Орос Высшая школа 1983
Шифр: 63.3(0)5/Н-76.
Номын сан:
НУУТ (5),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Новая история. Второй период

Дахин хэвлэлт: 2ss
Гаралтын мэдээ Орос Высшая школа 1984
Шифр: 63.3(0)53/Н-72.
Номын сан:
НУУТ (8),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Новая история (Второй период)


Гаралтын мэдээ Орос Высшая школа 1976
Шифр: 63.3(0)53/Н-76.
Номын сан:
НУУТ (3),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Новая история (Первый период)


Гаралтын мэдээ Орос Высшая школа 1972
Шифр: 63.3(0)53/Н-76.
Номын сан:
НУУТ (3),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Практикум по новой истории 1870-1917

Зохиогч: Юровская Е.Е.

Дахин хэвлэлт: 3ss
Гаралтын мэдээ Орос Высшая школа 1979
Шифр: 63.3(0)53/Ю-78.
Номын сан:
НУУТ (2),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Практикум по новой истории 1871-1917


Гаралтын мэдээ Орос Просвещение 1989
Шифр: 63.3(0)53я73/П-69.
Номын сан:
НУУТ (5),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Новейшая история 1918-1939гг


Гаралтын мэдээ Орос Татарское книжное издательство 1974
Шифр: 63.3(0)61/Н-72.
Номын сан:
НУУТ (3),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Новейшая история 1939-1975гг. Курс лекций


Гаралтын мэдээ Орос Высшая школа 1977
Шифр: 63.3(0)6/Н-72.
Номын сан:
НУУТ (5),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Новейшая история 1939-1973гг


Гаралтын мэдээ Орос Высшая школа 1975
Шифр: 63.3(0)6/Н-72.
Номын сан:
НУУТ (5),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Новейшая история зарубежных стран: Европа и Америка. 1945-1966


Гаралтын мэдээ Орос Просвещение 1968
Шифр: 63.3(0)6/Н-72.
Номын сан:
НУУТ (3),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Новейшая история зарубежных стран: Европа и Америка: 1917-1945


Гаралтын мэдээ Орос Просвещение 1967
Шифр: 63.3(0)6/Н-72.
Номын сан:
НУУТ (3),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Практикум по истории стран зарубежного востока

Зохиогч: Акимкина Н.А; Люксембург М.А.


Гаралтын мэдээ Орос Высшая школа 1963
Шифр: 63.3(5)/А-39.
Номын сан:
НУУТ (5),
Эрдэм шинжилгээний фонд (6).История СССР (1917-1971 гг)

Зохиогч: Берхин И.Б.

Дахин хэвлэлт: 2ss
Гаралтын мэдээ Орос Высшая школа 1972
Шифр: 63.3(2)7/И-52.
Номын сан:
НУУТ (2).История СССР 1861-1917


Гаралтын мэдээ Орос 1990
Шифр: 63.3(2)5/И-90.
Номын сан:
НУУТ (2),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).История СССР 1917-1978

Зохиогч: Берхин И.Б.

Дахин хэвлэлт: 3ss
Гаралтын мэдээ Орос Высшая школа 1979
Шифр: 63.3(2)7/И-90.
Номын сан:
НУУТ (2),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).