Новейшая история 1918-1939гг


Хэвлэлийн газар: Орос Татарское книжное издательство 1974
Шифр: 63.3(0)61/Н-72.
Номын сан:
НУУТ (3),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Бэлэн (5).

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Новейшая история 1918-1939гг.
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
НУУТ
1226 Бэлэн
НУУТ
1228 Бэлэн
НУУТ
1240 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
50528 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
50529 Бэлэн