Новая история. Первый период

Дахин хэвлэлт: 2
Гаралтын мэдээ: Орос Высшая школа 1983

Шифр: 63.3(0)5/Н-76.
Номын сан:
НУУТ (5),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Бэлэн (8).

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Новая история. Первый период
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
НУУТ
1105 Бэлэн
НУУТ
1108 Бэлэн
НУУТ
1110 Бэлэн
НУУТ
1112 Бэлэн
НУУТ
1116 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
69137 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
69138 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
69139 Бэлэн