Новая история. Первый период (Бичлэгийн дугаар. 28261)
000 -УДИРДЛАГА
Удирдлага 00522 a2200181 4500
008 - ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ
Ерөнхий мэдээлэл 110605s9999 xx 000 0 rus d
084 ## - ББК АНГИЛАЛ
ББК ангилал 63.3(0)5
Зохиогчийн гурван тэмдэгт Н-76
240 10 - Шифр - Номын наалт, тайланд хэрэглэх
Ангилалын дугаар /Зохиогчийн 3 тэмдэгт 63.3(0)5/Н-76
245 10 - ҮНДСЭН ГАРЧИГ
Номын нэр Новая история. Первый период
250 ## - ДАХИН ХЭВЛЭЛТ
Дахин гаралтын дугаар 2
260 ## - ГАРАЛТЫН МЭДЭЭ
Хэвлэгдсэн газар Орос
Хэвлэлийн газар Высшая школа
Хэвлэгдсэн он 1983
300 ## - МАТЕРИАЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ
хуудасны тоо 398
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг история
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг новейшая история
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг учебник