Новая и новейшая история

Дахин хэвлэлт: 2
Гаралтын мэдээ: Орос Татарское книжное издательство 1984

Шифр: 63.3(0)5/К-72.
Номын сан:
НУУТ (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Бэлэн (3).

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Новая и новейшая история
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
НУУТ
1094 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
57191 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
57192 Бэлэн