Текст томруулах:    
Новейшая история 1939-1973гг


Хэвлэлийн газар: Орос Высшая школа 1975
Шифр: 63.3(0)6/Н-72.
Номын сан:
НУУТ (5),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Бэлэн (7).

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Новейшая история 1939-1973гг.
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
НУУТ
1230 Бэлэн
НУУТ
1232 Бэлэн
НУУТ
1233 Бэлэн
НУУТ
1234 Бэлэн
НУУТ
1231 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
50530 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
50531 Бэлэн